Петък 24, Май 2024г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
20.05.2019г. Вид на процедурата:
ОБЯВЛЕНИЕ
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Процедура за избор на изпълнител/изпълнители по схема „Училищен плод“ и/или „Училищно мляко“
Свързана преписка
20.05.2019г.