Сряда 21, Февруари 2024г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 20.05.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Процедура за избор на изпълнител/изпълнители по схема „Училищен плод“ и/или „Училищно мляко“
Вид на процедурата: ОБЯВЛЕНИЕ