Петък 14, Юни 2024г.

Препоръки за пътна безопасност

АКО СИ УЧЕНИК НЕ ЗАБРАВЯЙ, че е важно да се научиш да се пазиш сам на пътя.

Затова ПОМНИ:

АКО ХОДИШ САМ НА УЧИЛИЩЕ

– Припомни си заедно със своите родители най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.

– Припомни си правилата за движение па пешеходците.

– Не забравяй, че заради личната си безопасност винаги трябва:

– да пресичаш при зелена светлина на светофара;

– да се движиш по тротоара и да използваш изградените подлези и надлези за пешеходци;

– да вървиш по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.

– Използвай светлоотразителна жилетка или елементи, които може да закрепиш за облеклото или ученическата си раница.

– Дори да закъсняваш за училище, не нарушавай правилата за движение на пътя, за да не станеш жертва на катастрофа.

– На оживено кръстовището пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

– Обсъди с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнеш за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запамети номерата им в телефона си.

АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

– Преди началото на учебната година заедно с родителите си провери изправността на колелото

– Припомнете си заедно най – безопасния маршрут от дома до училище и обратно.

– Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

НЕ ЗАБРАВЯЙ,ЧЕ

– велосипедът е пътно превозно средство, а велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение:

– до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

– навършилият 12 години велосипедист трябва да кара колелото си възможно най-вдясно на платното за движение:

– Велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.

– Говори с родителите и с приятелите си за случаи, свързани с пътни инциденти с велосипедисти. Обсъдете и последиците от тях.

– Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

– Дори да закъсняваш за училище, не преминавай при червено на светофара, защото лесно може ла причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.

– ПОМНИ, че при катастрофа трябва да позвъниш па родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

АКО СИ РОДИТЕЛ

– НЕ ЗАБРАВЯЙ, че най-важна за теб е безопасността на твоето дете. Детето е уязвимо, когато е само на пътя, без наблюдение и контрол от възрастен.

Затова ПРИЕМИ следните съвети:

АКО ДЕТЕТО ТИ Е ПЪРВОКЛАСНИК

– Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.

– Преминете неколкократно по маршрута заедно с бъдещия ученик.

– Завършете прехода с тест запомнен ли е пътят.

– В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.

– Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пешеходците и пътниците.

– Винаги бъди за пример и не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.

– При възможност купи светлоотразителна жилетка или елементи, които закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.

 ПРЕДВАРИТЕЛНО се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запамети в телефона му номерата на хората, на които може да се довери.

АКО ТИ ВОЗИШ ДЕТЕТО СИ ДО УЧИЛИЩЕ

– Провери изправността на обезопасителната система за деца, която използваш.

– Използвай обезопасителната система за деца, дори училището да е близо до дома ти и да ти се струва, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.

– Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението. Бъди за пример и не допускай компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

АКО ДЕТЕТО ТИ ХОДИ САМО ДО УЧИЛИЩЕ

– Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.

– Припомнете си заедно основните правила за движение на пешеходците:

– Настоявай пред детето на светофара то винаги да пресича на зелено.

– Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва изградените подлези и надлези за пешеходци.

– Обърни внимание на детето си, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.

– Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.

– Препоръчай на детето си на оживено кръстовище да пресече с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

– Обсъждайте актуални събития, свързани с катастрофи и последиците от тях.

– При възможност закупи светлоотразителна жилетка или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.

– Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне зa помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерата на хората, на които може да се довери.

АКО ДЕТЕТО ТИ СЕ ПРИДВИЖВА ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

ЗАЕДНО

– Преди началото на учебната година прегледайте техническата изправност на колелото.

– Уточнете най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.

– Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:

– велосипедът е пътно превозно средство;

– велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;

– до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

– когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

– за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.

– Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.

– Настоявай детето ти винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

– Напомняй на детето си, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това само.

АКО СИ ВОДАЧ

НЕ ЗАБРАВЯЙ, че децата са уязвими на пътя. Те тепърва се учат да се пазят сами.

Затова ПРИЕМИ следните съвети:

АКО СЕ ДВИЖИШ В БЛИЗОСТ ДО ДЕТСКО ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

– Винаги спазвай ограниченията на пътя. Те са въведени, за да предпазят както децата, така и теб от пътен инцидент.

– Винаги бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но често някое от тях е изостанало и бърза та настигне другите. В този момент то забравя, че е на пътя и че там има други правила.

– Винаги помни, че депата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.

– Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

АКО ПРЕМИНАВАШ ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕ

– Винаги се движи със скорост под максимално разрешената. Често децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.

– Винаги бъди в готовност да спреш. Нерядко децата променят решението си в последния момент и неочаквано и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно повеление.

– Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водачи му знак, че също трябва дa спре и да изчака преминаването на децата.

– Винаги бъди толерантен към деца – велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да укажат това с ръка.

– Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.

– Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.

ПРИ ПЪТЕН ИНЦИДЕНТ ВИНАГИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕШ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 112.

Сподели: