Понеделник 28, Септември 2020г.

МАРГА КОЛЕВА - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

МИЛЕНА ДИМИТРОВА - КАСИЕР-ДОМАКИН

ЯНКО РУСКОВ - ОГНЯР

НУРИ МЕХМЕД - ПОРТИЕР

ЗИНКА СИМЕОНОВА - ЧИСТАЧКА

ЗАЛЕ ИБРЯМ - ЧИСТАЧКА

ТОНКА ИВАНОВА - ЧИСТАЧКА

ГЮЛНАДИЕ МЮМЮНАЛИ - ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

Сподели: