Понеделник 11, Декември 2023г.

МАРГА КОЛЕВА - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

МИЛЕНА ДИМИТРОВА - КАСИЕР, ДОМАКИН

 

НУРИ МЕХМЕД - ПОРТИЕР

ЗИНКА СИМЕОНОВА - ХИГИЕНИСТ

ЗАЛЕ ИБРЯМ - ХИГИЕНИСТ

ТОНКА ИВАНОВА - ХИГИЕНИСТ

 

Сподели: