Понеделник 10, Август 2020г.

ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА - ДИРЕКТОР

ДИАНА СТЕФАНОВА - ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ЛИДИЯ ТОДЕВА - ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

ПЪРВИ КЛАС                                          ВТОРИ КЛАС

НЕДЯЛКА ФИЛИПАВА                             ВАНЯ ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ МАРИНОВА                                 ДИМИТРИЯ ХРИСТОВА

МИНКА РУСЕВА                                      ЛЮБКА ЗАПРЯНОВА

                                                             

 

ТРЕТИ КЛАС                                            ЧЕТВЪРТИ КЛАС

СЛАВЕЙКА ВЪЛЧЕВА                                ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА

ЗЛАТКА КОЛЕВА                                      КИНКА ПАНАЙОТОВА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА                                     ЯНА ТЕНЕВА

                                                               МАРИАНА АНГЕЛОВА

 

ВАНЯ ЛОЗЕВА

СТАНИМИР СТОИЛОВ

ЕЛЕНА ТОНЕВА

 

 

УЧИТЕЛ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА

 

УЧИТЕЛИ ЦОУД

БЛАГОВЕСТА КРЪСТЕВА - ПЪРВИ КЛАС

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА    - ВТОРИ КЛАС

Сподели: