Четвъртък 23, Март 2023г.

ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА - ДИРЕКТОР

ДИАНА СТЕФАНОВА - ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ЛИДИЯ ТОДЕВА - ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

ПЪРВИ КЛАС                                          ВТОРИ КЛАС

ДИМИТРИЯ ХРИСТОВА                          ВАНЯ ЛОЗЕВА

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА                            ДЕСИСЛАВА МАРГАРИТОВА

                                                                 КАТЯ ГЕОРГИЕВА

 

ТРЕТИ КЛАС                                            ЧЕТВЪРТИ КЛАС

ХЮСНИЕ МУРАД                                     НЕДЯЛКА ФИЛИПОВА

КИНКА ПАНАЙОТОВА                            МАРИЯ МАРИНОВА

ЯНА ТЕНЕВА                                             МИНКА РУСЕВА

 

СТАНИМИР СТОИЛОВ - ФВС

ЕЛЕНА ТОНЕВА - АЕ

  

УЧИТЕЛИ ЦОУД

БЛАГОВЕСТА КРЪСТЕВА ПЪРВИ КЛАС

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА - ВТОРИ КЛАС

МАРИАНА АНГЕЛОВА -ТРЕТИ КЛАС

ЗЛАТКА КОЛЕВА - ЧЕТВЪРТИ КЛАС

 

 

Сподели: