Вторник 16, Юли 2024г.

ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА - ДИРЕКТОР

ДИАНА СТЕФАНОВА - ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ЛИДИЯ ТОДЕВА - ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

ПЪРВИ КЛАС                                          ВТОРИ КЛАС

МАРИЯ МАРИНОВА                               ДИМИТРИЯ ХРИСТОВА

НЕДЯЛКА ФИЛИПОВА                           ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА                                                             

 

ТРЕТИ КЛАС                                           ЧЕТВЪРТИ КЛАС

ВАНЯ ЛОЗЕВА                                        ХЮСНИЕ МУРАД

ДЕСИСЛАВА МАРГАРИТОВА                МАРИАНА АНГЕЛОВА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА                                   ЯНА ТЕНЕВА

 

СТАНИМИР СТОИЛОВ - ФВС

ЕЛЕНА ТОНЕВА - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

  

УЧИТЕЛИ ЦОУД

МИНКА РУСЕВА - ПЪРВИ КЛАС

БЛАГОВЕСТА КРЪСТЕВА - ВТОРИ КЛАС

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА - ТРЕТИ КЛАС

ЗЛАТКА КОЛЕВА - ЧЕТВЪРТИ КЛАС

 

 

Сподели: