Понеделник 14, Юни 2021г.

ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА - ДИРЕКТОР

ДИАНА СТЕФАНОВА - ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ЛИДИЯ ТОДЕВА - ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

ПЪРВИ КЛАС                                          ВТОРИ КЛАС

ХЮСНИЕ МУРАД                                      НЕДЯЛКА ФИЛИПОВА

КИНКА ПАНАЙОТОВА                              МАРИЯ МАРИНОВА

ЯНА ТЕНЕВА                                           МИНКА РУСЕВА

                                                             

 

ТРЕТИ КЛАС                                            ЧЕТВЪРТИ КЛАС

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА                                ВАНЯ ЛОЗЕВА

ДИМИТРИЯ ХРИСТОВА                               ЗЛАТКА КОЛЕВА

МАРИАНА АНГЕЛОВА                                 КАТЯ ГЕОРГИЕВА

                                                           

 

СТАНИМИР СТОИЛОВ - ФВС

ЕЛЕНА ТОНЕВА - АЕ

 

 

УЧИТЕЛ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА

 

УЧИТЕЛИ ЦОУД

ДЕСИСЛАВА МАРГАРИТОВА - ПЪРВИ КЛАС

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА    - ТРЕТИ КЛАС

 

 

Сподели: