Петък 14, Юни 2024г.

гр. Хасково, 6300

ул. „Единство” № 23

тел./факс 038 62 25 97 

тел 038 62 41 97

 

e-mail: info-2601001@edu.mon.bg

Сподели: